لینک تلگرام
 لینک تلگرام
 لینک تلگرام
آمادگی پذیرش؛ - ازدواج در اسلام

آمادگی پذیرش؛ غلبه عقل و ایجاد ارتباط سالم 


گفتیم در بسیاری از التهابات و بیماری‌ها، زن و مردو حتّی کودکان دچار تشویش و نگرانی های موقت می‌شوند که در یکدیگر اثر می کند و محیط را ناآرام کرده سبب مشکلات و حتی خدای ناخواسته طلاق می‌شود و یا به مراد تخدیر کننده یا روش‌های گریزپناهنده خواهند شد
در این مواقع از فکر وخیال باید پرهیز کرد و هر موضوع را جداگانه بررسی کرد. برخی مطالب را باید نوشت و به کمک یکدیگر تا حلّ کردن آن همة خانواده بکوشند
مزاج‌ها و حالات روحی، با اثرات ژنتیک و سنین مختلف نشانگر طرز برخوردی متقابل خواهند بود که همة همسران باید آنها را بدانند
مثلاً طبایع خشک و سرد که روحیات محتاط و دقیق دارند و طرف مشورت هستند نیاز به دادن امّید خوش‌گذرانی ، شربت‌های گرم، ماساژ با روغن‌های لطیف و شنا در آب ولرم دارند
سیگار، استرس، مواد مخدر، بداخلاقی همسران در این گروه نسبتاً متفکر زندگی را ناخوشایند می‌کند. نظم،‌دقت،‌تلاش در راه تربیت فرزندان مفید و با ادب لطف‌دیگری به زندگی ایشان می‌بخشد. این همسران با شکوفا شدن و شناخت مسئولیت و استعدادهایشان و آمرزش و تذکّر به جا در عقلشان نور می‌دمد و راهنمائی دوستانه ضمن فشارهای اجتماعی و غیره با افزودن عشق به معبود،‌سحرخیزی،‌ورزش در هوای آزاد با یکدیگر، مصاحبت دلنشین(غزل خواندن) آنان را حرکت مضاعف می‌دهد
عشق بزرگتر قدرت تحمّل را زیاد و از ترس‌های کاذب می‌کاهد. آنکس که با معشوق متعالی زندگی را سودا کند. سر از این جهان و احتیاطات آن می‌شوید. وسواس را با شربت عسل و زعفران با چند جرعه می‌برد و در مجلس سلام و صلوات با یاران کیف می‌کند
او دیگر با این همه جلوه تنها نیست در کنار طبیعت و بهار خانواده سال جدید و تولدش را می‌تواند هر روز جشن بگیرد و امیدوار است که هرروزش بهتر از دیروز باشد
در نهایت با فداکاری و اهدای خون به دیگران و تلاش خالصانه یأس و شک را جایگزین امید و موفقیت می‌کند و به مقصود و مطلوب خویش نایل می‌گردد(عاش سعیدا و مات سعیدا)
در زندگی بسیاری از ارباب فضل و شهداء جلوه‌هائی از این خاطرات را خواهید دید که با تشکیل زندگی خانوادگی یا تربیت نیکوی پدر و مادر و اساتید دلبندشان به چه مقدماتی دست یافته‌اند و این همه کمالات در سایه همان فضاهای روحانی و پرتلاش و با صفا بوده‌است