لینک تلگرام
 لینک تلگرام
 لینک تلگرام
ازدواج در اسلام

مقدمه   

برداشت از نرم افزار دایره المعارف سلامت با طبیعت مهندس انصاری 

خانواده کوچکترین هسته اجتماعی است که از یک زن و مرد و فرزندان آنها تشکیل می‌شود و می‌توان گفت که بنای اصلی جامعه بر این هسته کوچک گذارده شده است، چرا که فرزندانی که در این هسته بوجود آمده و پرورش می‌یابند، سازندگان فردای آن جامعه می‌باشند پس باید برای این هسته کوچک نقش مهمی قائل شد
خانواده همانطوری که می‌تواند باعث انسجام وحدت، تکامل و پیشرفت افراد شود و نقش سازنده‌ای در این جهات داشته باشد به همان میزان هم می‌تواند اثرات مخربی برروی فرزندان و در کل برروی سازندگان جامعه بگذارد
پس اگر اساس و رکن اصلی خانواده که زیربنای جامعه می باشد برپایه اصولی صحیح بنا شود می‌تواند موجبات رشد و شکوفایی افراد و در نتیجه جامعه را فراهم آورد، حال باید دید این اصول صحیح چیست؟
البته در تشکیل خانواده طرفین (زن و مرد) نیاز به یک سری آگاهی‌ها و بینش‌هایی نسبت به استعدادها، امیال، ایده‌آلها،‌آرزوها، واقعیتها و خواسته‌ها دارند که اگر بر سر این مسائل اتفاق نظر و کمی هم گذشت داشته باشند، می‌توانند باعث رشد و پرورش صحیح افراد خانواده بشوند
ما در جوامع مختلف و همچنین جامعه خود،‌شاهد بسیاری از ناسازگاریهای خانوادگی و از هم پاشیدگی خانواده‌ها هستیم که مهمترین عوامل در ایجاد این مسائل به آن اشاره خواهد شد 

 

اصل ازدواج  

خلقت آدم همزمان با مادر امّت(حوا) و میل به ازدواج بوده است این وقایع بعداز از شناخت هستی، انسان و طبیعت و همچنین براساس محبت و تقوی صورت گرفته است
سنت ازدواج روش پیامبران بوده است و زندگی سالم خمیرمایه ادامه نسل گشته است در این مسیر حفظ حقوق یتیمان آموزش و سرپرستی خانواده وظیفه اصلی مردان و همگام با آن همسرانشان شمرده شده است
ازدواج آرامش در سایة دین و کسب لذت حلال را شیرین، مفید و امیدوار کننده می‌سازد و انگیزه صلح جویی و رفع اختلاف جامعة توحیدی را پایه‌ریزی می‌کند
خانواده نیکو از هزاران مسکن گرانقیمت با ارزش‌تر است و این کانون الهی(خانواده) با صوت دلنشین قرآن و غزلیات شیوا و گفتار آرام بخش معنی انسانیّت را کامل می کند کلیه حقوق فردی و اجتماعی، اقتصاد و سیاست در محیط امن خانواده پایه‌ریزی می‌گردد گرچه رفتارهای دیگر فردی و ادارة اجتماع خودسر فصل‌هائی جداگانه دارند ولی در یک راستا و همه جزئی از علائم Philosophy هستند بنابراین دقیقاً آن ها را باید آموخت و تجربه کرد
چگونگی انتخاب، در قرآن نوع انتخاب در نظر گرفته شده است و سابقه ارتباط نامشروع در خانواده باید ارزیابی گردد حتی در صورت اختلاف،‌راه حل مشکلات خانوادگی مطرح شده است جالب است که آیات زوج و ازدواج از نظر تعداد همواره زوج است و خود از معجزات قرآنی است
مهریه زنان،‌هدیه و احسان و رفع چالش‌ها هرکدام تأمین نیازهائی است که بر حسب شأن و جایگاه به همسران تعلق می‌گیرد و پشتوانه یک زندگی شیرین و سالم برای زن و مرد است هر مقدار از مهریه که زنان به مردان با میل بخشیدند بر مردان گوارا است
ارتباط زنان با مردان بدون پرده پوشی است و اصل ازدواج عملی خوشایند است
باید توجه داشت گرچه در طبیعت تفاوت موجود است لکن آزادی و برخورداری از امکانات تا آنجا که به حقوق دیگران لطمه نزند برای زن و مرد کاملاً‌وجود دارد