لینک تلگرام
 لینک تلگرام
 لینک تلگرام
آیا مشکلات اقتصادی مانع ازدواج است - ازدواج در اسلام

آیا مشکلات اقتصادی مانع ازدواج است  

 واقعیت این است که جوانان ما و حتی آنانکه سنین زیادتری از عمرشان گذشته از برخی امکانات مانند مسکن، وسائل ارتباط جمعی، گاهی وسیلة نقلیه عادی و شغل مناسب بی بهره‌اند آیا انکه قرآن کریم بیان می‌کند؛ ای مؤمن وارد منازل دیگران نشوید مگر اینکه با ایشان انس گیرید و بر اهالی آن درود فرستید اگر بدانید این تذکر برای شما بهتر است اگر کسی را(با سه بار خبرگیری) نیافتید داخل نگردید مگر اینکه اجازه گیرید و آنگاه که از شما بخواهند برگردید بازگردید که به پاکی نزدیکتر است و خداوند به آنچه عمل می‌کنید آگاه است در صورتی که در خانة غیرمسکونی متاعی یا چیزی دارید می‌توانید داخل شوید و خداوند به اندیشه‌های ظاهری و نهفته شما آگاه است بگو مؤمنان چشم‌های خود را حفظ کنند چون به پاک ماندن نزدیکتر است همانا پروردگار به هر آنچه می‌کنند کاملاً آشنا است و به زنان مؤمنه بگوئید که نگاه‌های خویش را بپوشانند و زیبائی‌های خویش را جداً از نامحرم نگهدارند و زینت‌های خود را نشان ندهند مگر آنکه به ظاهر نمی‌توان پوشاند و مقنعه‌های خود را حافظ گردن و سینه‌ها و اندام خود کنند(مانند روسری به پشت نیاندازند) و زینت های خویش را جز برای همسران آشکار نکرده مگر پدران و پدران شوهر یا فرزندان همسر یا برادران و خواهران و برادرزادگان و کنیزان و خواجگان از مرد و طفلانی که قدرت تشخیص ندارند، و نباید زنان به گونه‌ای راه روند که زینت‌ها را بکوبند تا مخفی‌ها آشکار گردد و همه باید نزد خداوند توبه کنند(زنان و مردان مؤمن سوی پروردگار بروند) باشد که رستگار شوند و زنان بی‌شوهر و بندگان صالح و انسان‌های زندگی ساز و خدمتکاران را به همسری گیرید گرچه فقیر هستید پروردگار از بخشندگی خود شما را بی‌نیاز می‌کند که او وسعت دهنده‌ای‌آگاه است و آنان را که توان یا امکان به هر شکلی نیست باید پاکدامنی پیشه سازند و اگر مالک غلام یا کنیزی شدید و نیاز به نوشتار بود بنگارید و مال را به صاحب آن بپردازید و از جامعه و خانواده و آنان که امید (ازدواج) ندارند گرچه می‌خواهند پاک در خانه یا پوشیده باشند به خاطر دنیا آن ها را به فحشاء نکشانید و آنانکه از قبل اسلام سوابق زشتی داشتند خداوند بعد اکراه ایشان بخشنده و مهربان است
گاهی قبل و ضمن ازدواج چندین سال در محرومیت یا بچه‌دار شدن تأخیر می‌شود در حالی که این امور تحمیل شرایط سخت یبه خانواده است در صورتی که قناعت و تلاش، سحرخیزی، انگیزة پی گیری علمی و تخصّصی و کار با ازدواج تقویت می‌شود متأسفانه کمی ایمان و توکّل سبب می‌شود عملاً متوسط سن ازدواج بالاتر از سی سال شود که یقیناً درا ین چندین سال گناهان بسیاری بر زنان و مردان جامعه تحمیل می‌گردد
البته واضح است بعد ازدواج هم مرد و هم زن باید تلاش و همّت خود را در وسعت زندگی افزایش دهند و خداوند روزی را نیمی به کوشش و نیمی به نیّت الهی ارزانی می‌دارد
در حقیقت هرکس از ترس فقر ازدواج نکند به پروردگار شرک ورزیده است زیرا تأمین نفقه و مسئولیت مادی خانواده در حدّ پوشش و غذایی ساده(نان) در شرع مقدس اسلام کافی است که در توان اکثر مردان هست لباس هم به فتوای مراجع(امام خمینی) اگر خوب نگهداری شود لازم به تجدید مرتب نیست
مهمترین حقوق  طرفین که اغلب موجب طلاق می‌شود آزار و گذشت نکردن در برابر خطاهای همسر است اگر کسی به خاطر زیبائی یا مال زن با او ازدواج کند همین عوامل سبب تحمیل و چه بسا جدایی می‌گردد در حالی که اگر برای دینش ازدواج کند مال و زیبائی را روزی او می‌گرداند داشتن امکان تولید مثل نیز مثل یکی از برتری ها است گرچه حتّی اگر همسر چندان زیبا نباشد بلکه از همسران نازیبا فرزندان زیبا متولّد می‌شود
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از تأخیر ازدواج با زنان صحبت می‌فرمودند و بهانه جوئی برای پیدا کردن شوهر ثروتمندتر یا صاحب مقام والاتر را نهی کرده‌اند