لینک تلگرام
 لینک تلگرام
 لینک تلگرام
میزان تفاوتهای بین زن و مرد - ازدواج در اسلام

میزان تفاوتهای بین زن و مرد 


95 درصد خصوصیات و رفتار زیست شناختی مردان و زنان یکی است هر دو دارای یک مغز، یک بدن، دو دست، دو پا و… هستند غذا می‌خورند می‌خوابند، مواد زاید بدن را دفع می‌کنند و… این کارها هر دو به یک صورت انجام می‌شود هر دو پستاندار هستند که یک واقعیت منطقی بنظر می‌رسد 5 درصد باقیمانده است که مشکل می‌آفریند این 5 درصد کوچک اما مهم، در نحوه عملکرد مغز، شیوه تفکر، ‌بیان احساسات و عواطف، در ارجحیتهای زندگی ما تجلی می‌کند نقشهای جنسی ما هرچند که تکمیل کننده‌اند متفاوت هستند این تفاوتها بسیار اندک هستند اما از نظر کیفی آنقدر زیادند که بعد مخصوصی از روانشناسی را بوجود می‌آورند بنام روانشناسی تفاوتهای جنسی(عزیزم با من حرف بزن ص 6 و 7)