لینک تلگرام
 لینک تلگرام
 لینک تلگرام
نظر علماء(اجماع) - ازدواج در اسلام

نظر علماء(اجماع) 


پیروی از مرجع و رهبر زمان در امور دینی و اجتماعی یکی از فروعات محکم است به علاوه مشورت و بحث‌های علمی ایشان بسیار اهمیت دارد در امور خانواده،‌نیز احکام خانواده و بانوان و غیره… در کنار حقوق نقش عمده‌ای دارد و در مباحث فقهی باب نکاح تقریباً‌یک دهم فقه گستردة ما را تشکیل می دهد و روایات اخلاقی دیگری در سایر باب‌ها (باب العشره و…) مبانی تئوری زندگی را کاملاً توضیح می‌دهند
این مبانی علمی را باید آموخت و به قول حضرت زهرا (علیها سلام الله) زندگی بدون علم و علم بدون عمل و عمل بدون اخلاص و نیّت پاک بدون پایداری تا خاتمه اتلاف زندگی است و باید خوب شروع کرد و ادامه داد و به نتیجه رسید بنابراین شرط اول زندگی نیکو،‌کسب آگاهی است
زنان امروز نیازمند ارتباط شدید اجتماعی به خصوص از طریق رسانه‌ها هستند رادیوهای مراکز علمی و فقهی و اطلاعات خارجی و انواع CDها آمادة‌استفاده از این گنجینه‌ها می‌باشندباید به جای بحث‌های پیش پا افتاده در محیط خانواده و مهمانی ها وظایف و راهکارهای لذت بخشیدن به ارتباطات بیان شود
برای نمونه به این نامه که امام خمینی درسی و یک سالگی برای همسرش می‌نویسد توجه کنید
تصدقت شوم،‌الهی قربانت بروم، در این مدت که مبتلای به جدایی از آن نور چشم عزیز و قوت قلبم گردیدم متذکر شما هستم و صورت زیبایت در آینة قلبم منقوش است
عزیزم خداوند شما را به سلامت و خوش در پناه خودش حفظ کند حال من با هر شدتی باشد می‌گذرد و بحمدالله تاکنون هرچه پیش‌آمده خوش بوده و الآن در شهرزیبای بیروت هستم
حقیقتاً جای شما خالی است فقط برای تماشای شهر و دریا خیلی منظرة خوش دارد حیف که محبوب عزیزم نیست که این منظره عالی به دل بچسبد
در هر حال امشب شب دوّم است که منتظر کشتی هستیم از قرار معلوم و معروف یک کشتی فردا حرکت می کند ولی ماها که قدری دیر رسیدیم باید منتظر کشتی دیگر باشیم عجالتاً تکلیف معلوم نیست امید است خداوند به عزّت اجداد طاهرینم که همة حجاج را موفق کند به اتمام عمل از این حیث قدری نگران هستم ولی از حیث مزاج بحمدالله به سلامت، بلکه مزاجم بحمدالله مستقیم‌تر و بهتر است
خیلی سفر خوبی است جای شما خیلی خیلی خالی است دلم برای پسرت قدری تنگ شده است امید است هر دو بسلامت و سعادت در تحت مراقبت آن عزیز و محافظت خدای متعال باشید خانم ها بهتر است برای آماده نمودن مردان به شنیدن کلامشان راه‌هائی نو را پیاده کنند و مردان هنگام ورود به خانه با سلام و دلجوئی خستگی کارهای سخت را که هر دو متحمل شده‌اند زایل سازند با هم احکام شرع و حقوق اجتماعی و اداب زناشوئی اسلام گرانقدر ما را مطالعه کنند