لینک تلگرام
 لینک تلگرام
 لینک تلگرام
بی‌شکل‌ها - ازدواج در اسلام

بی‌شکل‌ها 


این‌ها فکر می‌کنند دنیا جاودانی است در نتیجه به زمین چسبیده‌آند و در تزلزل و ناپایداری یا بی‌قراری روحی از حرکت‌های بی‌جا،‌فتنه‌گری، جاسوسی، عذرتراشی به خاطر وابستگی‌های خانوادگی و ثروت برخوردارند و این سیکل معیوب خود سبب بی‌شکلی آنان می‌گردد
ایشان نمی‌توانند خود را بالا بکشند آتش می افروزند و دنبال منافع می گردند ولی هنگام خوردن نصیب دیگری می‌شود و فرصت طلب دیگری دنیا را از ایشان می‌رباید،‌به همین دلیل است بسیاری از فرزندان ثروتمندان حتی خوبانشان هم گاهی فرزندانشان بی‌بند و باشور و عاقبت از پیاده‌رو و قهوه‌خانه سر در می‌آورند و فرزندان تلاش‌گران متوکل به امید باران الهی قهرمان و آزاده و شهید می‌گردند
تازه در نصیب دنیا برای منافقین هم ثمره آن قابیل، شمر و… است و راهی جز برای آنان نیست وگر نه نمی فرمودند تا ظهور حضرت زمین از وجود ایشان خالی نیست وعلی علیه السّلام می فرماید:‌دنیا را برایشان واگذارید از‌آن‌ها کوهی نسازید و با تدبیر محدودشان کنید تا شناسائی شوند و شمشیر قادر مطلق گردنشان را بزند و چه بسیار از پیامبران و علماء را به بهانه‌های مختلف شهید کردند و هنوز هم حتی بر زائران حریم کوی دوست همچون دزدان سر گردنه شبیخون می زنند
بارالها لعنت خویش را برآنان فرست و از لانه‌هایشان به چاه‌های ویل خویش(با ظهور مهدی آل محمد صلوات الله علیه) سرنگونشان ساز