لینک تلگرام
 لینک تلگرام
 لینک تلگرام
رفتار و توان جنسی قبل از ازدواج - ازدواج در اسلام

رفتار و توان جنسی قبل از ازدواج 


برخوردهای ابتدائی زن و مرد یقیناً در خاطرات یکدیگر خواهد ماند صفا و سادگی برخورد هر دو ، آرام بودن و عجله نکردن در تماس‌های اوّل سبب شناخت و علاقه بیشتر می‌گردد مثبت گرایی و از همه چیز کم انتقاد کردن به ارتباط هر دو بیشتر کمک می‌کند هم غذا شدن و همسفر گشتن یکی دیگر از رموز علاقه است
دختران می‌توانند از همسر آیندة خویش بخواهند که به میهمانی خانواده بیاید یا در مسافرت و بازی سالم جمعی شرکت کنند این نکات ظریف و تفریحات در زمینه علاقه جنسی هم تأثیر می‌گذارد حتی نوع غذا و عطر زدن در جلب یکدیگر اثر دارد پاکیزگی و رنگ لباس هم باید مناسب باشد گرچه تجمّل بیش از حد خود سبب کدورت و نفرت می‌گردد ولی در مجموع آنچه سردی می‌آورد باید حذف شود به همین دلیل لباس‌های تیره(به جز عبا و چادر) و مصرف لبنیات وبستنی(هنگام زفاف) نهی شده است و مستحبّ است کام(زن و مرد) را هنگام خطبة عقد با عسل شیرین کنند
نکتة دیگری که مردان باید بدانند همان اصل فاعلیت است مردان نباید منتظر باشند که زنان به استقبالشان بیایند اگر سال‌ها در چنین انتظاری باشند اوقات خویش را تلف کرده‌اند آنان وظیفه دارند در یافتن راه‌های تشدید محبّت(مودّت) و درک زنان بکوشند کلمة‌دوست داشتن را به زبان آرند
زنان در همکاری خود را به مردان نزدیک می‌کنند و مردان با احترام و مدیریّت می‌توانند این استعدادها را شکوفا کنند تا آنجا که هیچ پرده ای بین دل‌های یکدیگر احساس نکنند و همة ظرف وجود خویش را مالامال جمال حق کنند(نه حرف‌های خلق و وسوسة شیطان) متأسفانه در قبل ازدواج گاهی حسادت و یا نظر شخصی و کاسه‌های داغ‌تر از آش نمی‌گذارد این رفاقت تشدید گردد
خلاصه بهترین ازدواج‌ها آن است که بدون پرده‌دری هر دو زوجین دوست یکدیگر و یاوران صمیمی باشند در این صورت سختی‌ها با توافق آسان می‌گردد بهمین علت است که زوج‌های جوان یا روستایی یا مؤمن و روشنفکر در عین سادگی بر فرشی از پوست،‌زفاف را جشن می‌گیرند و بر چادری قناعت می‌کنند در حالی که سینه‌هایشان مالامال از نشاط شب‌های بیداری و رازداری است
باید توجه داشت بهترین زمان مقاربت هنگامی است که طرف مقابل میل داشته باشد به همین دلیل از عدم تمکین به شدت نهی شده است و برعکس با این رعایت انس و گذشت شکل می‌گیرد آنگاه که مردان میل به همبستری دارند زنان حق ندارند محیط را ترک کرده و همچنین مردان نباید به این محبّت پاسخ نگویند بلکه هنگام مباشرت بهتر است همة سعی خود را در اشباع زنان بکنند
از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است بهترین شما در بین زنان بانوئی است که هرگاه با شوهرش باشد خود را می‌آراید، بدترین آنان هم کسانی هستند که همچون کاخ نشینان از خودآرایی بین مردم پرهیز ندارند
محیط را چنین موجوداتی آلوده می‌کنند و تصور می‌کنند فقط خودشان هستند که از جهان باید استفاده کنند در حالی که هر بی‌نظمی در آراستگی لباس و بد/ن عریان روی دیگران هم اثر نامطلوب دارد و آنان را از یاد خدا غافل می‌کند
شخصی به امام صادق علیه السلام گفت:‌بانوئی دارم که هرگاه به خانه می‌روم به استقبالم می شتابد و از منزل که بیرون می روم بدرقه ام می‌کند هرگاه اندوهگینم می‌گوید تو را چه مطلب غمگین کرده است اگر برای رزق خود اندوهگینی شخص دیگری عهده دار روزی تو شده است و اگر برای آخرت اندوهگین شده‌ای خداوند بر اندوه تو بیافزاید حضرت فرمود،‌خداوند عمّال و کارگزارانی دارد و این زن از آنها است نیمی از پاداش شهید برای اوست
همچنین پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: جبرئیل در مورد زن به من وصیّت کرد تا این که گمان کردم سزاوار نیست شوهر بانوی خود را طلاق دهت مگر به جهت زشتی آشکار
امام رضا علیه السلام نیز فرمودند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چنین گفت: خداوند برافراد مؤنث رئوف‌تر است و هیچ مردی زن محرم خود را خوشنود نسازد مگر آنکه پروردگار در قیامت او را خشنود کند
و امیرالمؤمنین علیه السلام به محمدبن حنفیه می‌نویسد: با بانوی خود خوش صحبت باش،‌چه در رفتار و چه در کردار همراه خوبی برای او باش تا عیش تو خالص و باصفا شود
حسن به حجم گفت: موسی بن جعفر علیه السلام را دیدم که خضاب کرده و ریش و موی خود را رنگ کرده بودند از ایشان پرسیدم: فدایتان شوم شما خضاب کرده‌اید؟ در جواب فرمودند: به خود رسیدن و آمادگی سبب ازدیاد پاکدامنی بانوان می‌شود بسیاری از مواقع زنان عفت را ترک می‌کنند، به واسطة آنکه شوهرانشان به خود نمی‌رسند سپس فرمود: آیا همانطور که خودت به خویشتن نمی‌رسی دوست داری همسرت را ببینی؟ گفتم خیر این همان است سپس چنین فرمودند:‌از اخلاق پیامبران پاکیزگی و عطر زدن و پیرایش مو و مباشرت بسیار است
همچنین از امام صادق علیه السّلام است که اگر مرد بین جمع زنان باشد چه آنانکه ازدواج کرده‌آند و چه نکرده‌اند هر یک از آنها زنا کنند گناهش (از نظر اجتماعی) بر عهدة اوست
زیرا مردان در مورد زنان بی‌شوهر مسئول هستند و باید وسیلة‌ازدواج آنان را فراهم کرده و در جامعه ازدواج نباید کاهش یابد
فرصت دادن در خلوت به دختر و پسر آمادة ازدواج وتوجه به این مباشرت بعد از محرمیت سبب نشاط روح و زنده‌دلی می‌گردد هرگونه دخالت در روابط جنسی زن و مرد از گناهان کبیره محسوب می‌شود و در قرآن که به زنان پیامبر نسبت بی عفتی روا می‌داشتند نهی شده است روابط سالم با محرمیت و شرایط‌آن باید جهت زوج ها قبل ازدواج توسط حقوقدان یا مشاور دادگاه داده شود و خانواده‌ها در این قسمت امکان ازدواج را با راهنمائی خویش بهتر است سریعتر ولی آگاهانه‌تر برقرار کنند
دادن فرصت مناسب برای ارتباط عاطفی بیشتر سبب تکامل شخصیت طرفین و همبستگی برای نزدیکی آینده می‌شود و فقط بُعد شهوانی ندارد
هنگامی که امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند دو رکعت نماز انسان متأهل افضل‌تر و بالاتر از هفتاد رکعت نماز مجرد است به این مفهوم است که با ازدواج ارتباط روحانی هم افزایش می‌یابد و امیرالمؤمنین علیه السّلام فرمودند هیچ یک از یاران رسول خدا ازدواج نمی‌کرد مگر اینکه پیامبر دربارة ایشان می‌فرمود دینش کامل شده است
آنچه که زینت برای زن محسوب می‌شود و از مظاهر ایمان کامل است حیا و پاکدامنی است علائم آن،‌نرمی و مهربانی و مراقبت در آشکار و نهان و دوری از شرّ و گشاده‌روئی در عین سنگینی و سربلندی و نام نیک در بین مردم است این همان است که رسول خدا(صلی الله و علیه و آله) می فرماید:‌خوشا بحال آنکه نصیحت پروردگار بشنود و از زشتی دور باشد
امّا آنچه از ابتدای ازدواج بر می‌آید و زمینه را برای خواستگاری می افزاید از رفتار حضرت فاطمه سلام الله علیها بر می‌آید که چنین است: علی علیه السلام فرمود هنگامی که به خواستگاری حضرت(فاطمه علیهاسلام) رفتم و از رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسیدم ایشان فرمودند ای علی قبل از شما مردانی به خواستگاری او آمدند تا خبرش را بازگردانم(و او جواب رد داد) هر یک را نام بردم در چهره‌اش کراهت دیدم ولی این بار پیام شما را می‌رسانم و فرمود:‌علی علیه السّلام دربارة‌تو کاری(خواستگاری) دارد تو چه اراده می‌کنی؟ پس از این حضرت فاطمه سلام الله علیها سکوت کرد و صورتش را برنگردانید و حضرت رسول صلی الله علیه و آله در چهرة او کراهتی ندید و برخاست و می‌فرمود:‌الله اکبر سکوت او دلیل بر اقرارش است
حیای عاقلانه که نتیجة مثبت دارد محصولش علم است و آگاهی سبب عملی مناسب می‌شود که خود پیوند ازدواج را با استحکام و روابط دوستانه برقرار می‌کند
حجاب و فروپوشی قلب و چشم از گناهان برای همسران سبب جلوگیری از علاقه‌های کاذب، سوء استفاده عوامل شیطانی و آمادگی جهت کارهای بزرگتر می‌شود چادر مناسب هیچگاه مانع فعالیت اجتماعی نیست حتی سرعت را گاهی به علّت داشتن خیال راحت و ایمنی روانی می‌تواند بیافزاید
امّا خطا کردن در لباس تقوی خطرناک است و آسیب‌های اجتماعی آن اثرات بیشتری دارد در حقیقت مراقبت که از روش‌های سیر و سلوک می باشد همواره پایدار است و هرقدر فعالیت اجتماعی بیشتر می‌شود باید شدّت آن افزایش یابد