لینک تلگرام
 لینک تلگرام
 لینک تلگرام
تفاوتهای جنسیتی زن و مرد - ازدواج در اسلام

تفاوتهای جنسیتی زن و مرد 


وقتی یکی از میلیونها اسپرم مرد وارد تخمک زن می‌شود، 23 جفت کروموزوم با هم یکی می‌شوند تا سلول اولیه را بوجود آورند همین یک سلول کل وجود انسان، اندام و شخصیت او را در خود جای داده است تجسم کنید این ژنهایی که در دو میلیونیم از یک میلیونیم گرم DNA جای گرفته‌اند چه برنامه‌ریزی در خود دارند می‌توان هر یک از 46 کروموزوم را مانند یک برنامه کامل کامپیوتری در نظر گرفت از این 23 جفت، 22 جفت شبیه هم هستند که خداوند به هر یک از والدین 5 درصد آن را داده است و فقط یک جفت از کروموزومهای جنسی می‌توانند همانند نباشند کروموزومی که به وسیله مادر انتقال می‌یابد، الزاماً یک کروموزوم X است اما کروموزومی که به وسیله پدر منتقل می‌شود می‌تواند X یا Y‌باشد جفتی که از دو کروموزم XY‌تشکیل شده باشد، موجب تولد پسر و XX موجب تولد دختر می‌گردد زمان کم روی کروموزم ‌مرد اثر گذاشته و بچه پسر می‌شود ولی اگر زمان طولانی شود کروموزم زن غلبه کرده و فرزند دختر می‌شود(غلبه شهوت در هر یک همان جنس را سبب می شود)(منابع طب اسلامی)