لینک تلگرام
 لینک تلگرام
 لینک تلگرام
روحیه‌های فعال،‌خوش‌گذران - ازدواج در اسلام

روحیه‌های فعال،‌خوش‌گذران 


اینان گرم و خوش خلقند نیاز به کمک زیاد ندارند ولی سختگیری و تسلط هم نمی‌توان برایشان یافت و گاهی در سختی ها از جمع می‌گریزند که خوش بگذرانند
درگیری عصبی و کوته‌بینی آنان را به سرعت می کاهد و خونشان را غلیظ می‌کند و نشاط را یکباره از ایشان می گیرد،‌اگر خونشان را اهدا کنند از سکته جلوگیری می‌شود و گزگز پوست و سردرد و ضرابن و فشار خون و حرارتشان فرو می‌نشیند
تغذیه ایشان باید آرام باشد و با سرکه تعدیل شود از خوردن آب وسط غذا بپرهیزند و با آرامش و یاد خدا و نمک غذا را آغاز کنند
در مجموع همسران خوبی برای زندگی مخصوصاً در ایّام سفر هستند به شرط آنکه همیشه بگویند و بخندند برخی از آن حالات در روحیه های بعد اشتراک دارند