لینک تلگرام
 لینک تلگرام
 لینک تلگرام
مسکن چه نقشی در ازدواج دارد؟ - ازدواج در اسلام

مسکن چه نقشی در ازدواج دارد؟ 


متأسفانه در ازدواج از بررسی نیازها به جای تجملات کمتر گفتگو می‌شود سؤال این است که آیا واقعاً لازم است در آغاز تشکیل زندگی منزلی وسیع تدارک دید یا مانند گذشته می‌توان بر حسب نیاز از جایگاه کوچکی شروع کرد
در بسیاری از مشاغل پدر و مادر چند اطاقی دارند که از قدیم مرسوم بوده است و فرزندان جوان در آغاز تا رسیدن به قوّت و استقلال کامل مادی می‌توانستند و هم اکنون نیز می‌توانند در آن‌ها بسر برند، و تا رسیدن کودکان در حدّ بلوغ زندگی آبرومندانه‌ای را در آن می گذراندند متأسفانه فرهنگ «داماد سرخانه» و ازدواج حین تحصیل در کشور ما زشت قلمداد شده است در حالی که این فرهنگ از طریق غربیان معکوس بیان شده است بهترین خانه‌ها در اسلام خانواده است و هر قدر جمع با محبت ایشان فشرده و در عین حال منظم باشد بهتر است