لینک تلگرام
 لینک تلگرام
 لینک تلگرام
این سؤالات مطرح می‌شود - ازدواج در اسلام

این سؤالات مطرح می‌شود 


ولی روانشناسان جدید و جامعه شناسان و حتّی متخصصین علم و دین با یک گستردگی در همه زمینه‌ها از جمله مسائل خانواده روبرو هستند در نتیجه این سؤالات مطرح می‌شود
1)     هدف ما از زندگی چیست
2)     سنت‌هائی که با آن خو گرفته‌آیم یا می‌خواهیم اجرا کنیم بر چه ملاکی است؟
3)   آیا نیاز به مطالعه بیشتر در این زمینه‌ها داریم؟
4)    روحیه هر کدام از ما چگونه است؟
آیا کاملاً شکل گرفته، بی‌شکل،‌لجوج، بدبین، افسرده،‌خسته، ناپایدار،‌دنیا زده،‌ترسو،‌خیالاتی و بی‌تفاوت نسبت به حوادث و خلق و احساساتی و دلسوز بیش از حد هستیم